' , '' , '' ); return str_replace($tags_in,$tags_out,$txt); } ?>

programOrganizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.