regulamin


VFP Communications Ltd. Sp. z o.o.
ul. Idzikowskiego 16
00-710 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000038991.
NIP: 587-020-04-12
Wysokość kapitału zakładowego 180 000 zł

Multiscreen Day Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 projekt i realizacja: VFP Communications